UTFORDRENDE ARBEIDSSITUASJONER. SKAL VI «STÅ I DET» FOR ENHVER PRIS – ELLER BØR VI RETTE MER OPPMERKSOMHET PÅ FOREBYGGING OG IVARETAKELSE?