HVEM HJELPER BARNA NÅR MOR ELLER FAR FORSØKER Å TA LIVET SITT?