TVANGSLIDELSE (0CD) HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING