Tilgjengelige kurs for kjøp

Pris: 365,- NOK
Krevende arbeidssituasjoner hvor ansatte utsettes for trusler om vold, vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av utvikling hos klientene. Hvordan kan vi forebygge at slike situasjoner oppstår og vedvarer?
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 375,- NOK
Vet du hva om kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 410,- NOK
Angstsymptomer er blant de aller vanligste psykiske plagene i alle aldersgrupper. Det gjelder også for ungdom og voksne med utviklingshemming. Kurset gir en innføring i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for behandling.
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 440,- NOK
Når barn gjør seg erfaringer med at de aldri blir lyttet til, kan noen barn bli stille og trekke seg tilbake eller gi opp, mens andre kan reagere med å lage en masse støy rundt seg i håp om å bli sett, sier professor Ingrid Lund
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 425,- NOK
Hva vet vi om psykoser hos mennesker med utv.hemning? Hvordan skille psykose fra autisme, depresjon, angst, traume eller fysisk smerte? Psykososiale behandlingsprinsipper. Miljøbehandling. Varseltegn og krisehåndtering
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 275,- NOK
Rus og psyk. lidelser. Hvordan psykiske lidelser utløser rusavhengighet, hvordan rus utvikler psyk. lidelser og hvordan rus og psyk. lidelser gjensidige forsterker hverandre.
Mer informasjon
Kjøp kurs