Tilgjengelige kurs for kjøp

Pris: 425,- NOK
Vet du hva om kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 460,- NOK
Angstsymptomer er blant de aller vanligste psykiske plagene i alle aldersgrupper. Det gjelder også for ungdom og voksne med utviklingshemming. Kurset gir en innføring i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for behandling.
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 525,- NOK
Om kvinner og rus
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 595,- NOK
Kurset gir en innføring i fenomenene selvskading og selvmordsatferd; forekomst, årsaker og vanlige funksjoner bak atferden. Du vil lære hvordan du kan hjelpe den som strever med dette, og hvordan du kan ivareta deg selv som hjelper i dette arbeidet.
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 295,- NOK
Rus og psyk. lidelser. Hvordan psykiske lidelser utløser rusavhengighet, hvordan rus utvikler psyk. lidelser og hvordan rus og psyk. lidelser gjensidige forsterker hverandre.
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 460,- NOK
Forebygging, avdekking og håndtering
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 460,- NOK
Når barn gjør seg erfaringer med at de aldri blir lyttet til, kan noen barn bli stille og trekke seg tilbake eller gi opp, mens andre kan reagere med å lage en masse støy rundt seg i håp om å bli sett, sier professor Ingrid Lund
Mer informasjon
Kjøp kurs
Pris: 610,- NOK
Kurset vil gjennomgå terapeutferdigheter hos fagpersoner både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det vil bli gitt mange eksempler fra klinisk praksis.
Mer informasjon
Kjøp kurs