TERAPEUTFERDIGHETER - Hva kreves av profesjonelle hjelpere når brukeren har utviklingshemming og tilleggsvansker?