UTVIKLINGSHEMMING OG AUTISME, observasjon, intervensjoner og samhandling. Observasjon av ulike vansker. Skadeavvergende intervensjoner. Selvskade. Psykiske hverdagsvansker. Atferd som utfordrer