SAMMENSATTE PROBLEMER, SAMMENVEVDE TILTAK. INTEGRERT BEHANDLING AV RUS OG PSYKISK LIDELSE.