FYSISK SYKDOM OG PLAGER HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING. Observasjon, samtaler, behandlingsvalg og samarbeid med familien