KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS. FRA TEORI TIL PRAKSIS. Forskningsresultater som grunnlag for behandling som virker .