HVA GJØR VOLDEN MED FAMILIEN? Hvordan som hjelper være til god hjelp for de ulike involverte?